C o n d i c i o n s l e g a l s C l u b d e V i n s

Condicions generals del Club de Vins 5 Caixes i Mitja

1. Fer-se soci/sòcia del Club

1.1. Requisits

Per ser soci/sòcia del Club de Vins de 5 Caixes i Mitja, cal omplir el formulari de nou soci/sòcia acceptant la política de privacitat del Club, les condicions generals de contractació, les condicions d’ adhesió i pagament. Aquest formulari el trobareu a la web www.5caixesimitja.com o us podeu posar en contacte via correu electrònic o trucant al 627416884 -627417643, i us enviarem el formulari.

1.2. Edat

El soci/sòcia declara que té l’edat mínima legal per el consum d’alcohol.

2. Sistema de selecció mensual

2.1. Lots

La caixa dels vins seleccionats és de 6 botelles, escollides per l’equip de 5 Caixes i Mitja.

El soci/sòcia podrà escollir si vol adquirir el lot o no, tenint en compte que hi ha un compromís mínim d’ acceptació de 4 lots anuals.

2.2. Comunicats i Dates

Dia 25 de cada mes s’enviarà a cada soci/sòcia, via correu electrònic, una fitxa dels vins que rebrà posteriorment, amb tota la informació sobre les característiques del producte. També es penjarà a la pàgina web www.5caixesimitja.com.

El soci/sòcia podrà evaluar i pensar entre el dia 25 i dia 5, si vol rebre o no el lot. En cas de no voler la selecció aquell mes en concret ens ha d’ informar de l’anul·lació, via correu electrònic, (info@5caixesimitja.com), o via telèfon al 627416884, 627417643; sempre entre els dies 25 i 5 com a data límit.

Si una vegada passat aquest període, no s’ ha rebut cap comunicació per part del soci/sòcia, el Club de Vins 5 Caixes i Mitja entendrà que desitja rebre la selecció del mes. Igualment si el soci/sòcia desitja rebre més quantitat de la selecció del mes, bastarà ens ho comuniqui via correu electrònic o telèfon.

2.3. Enviament i càrrec en el compte

De dia 6 a dia 14, rebrà el lot de vins seleccionats a la direcció que ens ha facilitat al formulari, i dia 15 es girarà el rebut segons les instruccions de domiciliació bancaria.

2.4. Zones d’enviament

La cobertura geogràfica del servei del club de vins 5 Caixes i Mitja es per tota l’illa de Mallorca. Per altres zones, cal consultar-ne les condicions a un dels telèfons de contacte.

3. Preus i opcions de lot

El Club de Vins de 5 Caixes i Mitja, dona a escollir entre dues opcions de lot:

Lot A: El preu serà entre 40€ i 46€ (IVA incl)
Lot B. El preu serà entre 62€ i 68€ (IVA inc)
El soci/sòcia, mentre omple el formulari, haurà de decidir quina opció prefereix i aquesta quedarà marcada com a predeterminada. Si un mes desitja rebre l’altre opció que no és l’habitual, ens ho ha de comunicar entre el dia 25 i 5, abans de procedir a l’enviament. Igualment si el soci/sòcia desitja rebre les dues opcions també ens ho ha de comunicar entre dia 25 i dia 5, abans de procedir a l’enviament.

4. Despeses d’ enviament

El cost del servei de entrega a la direcció indicada al formulari, es gratuïta per l’illa de Mallorca. Per l’enviament a les altres illes de les Balears o Península sol·liciti el cost addicional i detallat via correu electrònic o telèfon indicant la direcció d’enviament i el codi postal.

5. Pagament

5.1. Domiciliació

Qui sol·liciti ser soci/sòcia del Club de vins 5 Caixes i Mitja, domiciliarà els pagaments de les seleccions del vi que rebrà mensualment, a un compte corrent bancari.

5.2. Facturació

El Soci/sòcia que desitgi rebre factura dels enviaments dels lots, ens ho ha de sol·licitar via correu electrònic a la direcció info@5caixesimitja.com, especificant el NIF/DNI.

6. Incidencies i Devolucions

En el cas de qualsevol incidència en l’ entrega o que el soci/sòcia desitgi realitzar una devolució, el termini de notificació es de 7 dies a comptar des de la recepció del lot. Cal posar-se en contacte al correu electrònic info@5caixes i mitja.com.

En el cas de desperfectes o trencaments, el soci/sòcia podrà no acceptar l’enviament; comunicant al repartidor que no l’accepta, indicant el defecte a l’albarà d’entrega i contactant amb el Club de Vins 5 Caixes i Mitja dins un termini de 24 hores.

En el cas de productes defectuosos, el Club de Vins 5 Caixes i Mitja es farà càrrec del lot i de les despeses d’ enviament. Les despeses d’ enviament seran a càrrec del soci/sòcia quan no correspongui a productes defectuosos.

7. Protecció de dades

Política de Privacitat de la nostra empresa

8. Atenció al soci/sòcia

Existeix un servei d’ atenció al soci/sòcia, al qual es podran dirigir per qualsevol consulta relacionada amb el Club de vins de 5 Caixes i Mitja:

Telèfons: 627416884, 627417643

Correu electrònic: info@5caixesimitja.com

9. Dret d’ admissió

Distribucions 5 Caixes i Mitja es reserva el dret d’ admissió al Club de Vins 5 Caixes i Mitja i de la prestació dels serveis.

10. Notificació de canvis

Distribucions 5 Caixes i Mitja, es reserva el dret de fer canvis a les condicions generals de venta i el funcionament del Club de Vins 5 Caixes i Mitja. Qualsevol canvi haurà de ser comunicat i informat a cada soci/sòcia amb 30 dies d’ antelació.

11. Legislació

El present contracte es regirà per la legislació espanyola.

12. Donar-se de baixa del Club de Vins 5 Caixes i Mitja

Per tramitar la baixa al nostre Club de Vins cal fer-ho per una de les següents víes:

Via correu electrònic: info@5caixesimitja.com

Via telèfon: 627416884, 627417643

També es possible la baixa temporal, com per exemple una estància fora de l’illa per motius laborals, etc…